Positions

Charter for camps

English

Every summer, Scouts and Guides go on adventures beyond their locality. They mostly camp in Belgium, where some municipalities become for two months the home of thousands of young people.
Through the “Charter for Camps”, we would like to reaffirm the importance of the camps for young people and that they must be conducted in respect of their environment, both human and natural .

This charter is the fruit of a reflection led by the Minister of Local Authorities, Francophone Youth Movements and the Union of Cities and Towns of Wallonia.
In 2011, Guiding and Scouting in Belgium took the initiative of translating it into Dutch, as well as supplementing it with an appendix presenting the framework for the organization of Dutch-speaking youth movements.

So that, in ten years, guides and scouts can always pass unforgettable camps.

Français

Bon camp à tous !

Chaque été, les groupes scouts et guides partent à l’aventure au-delà de leur localité. Ils campent pour la plupart en Belgique, où certaines communes deviennent pendant deux mois les terres d’accueil de milliers de jeunes.
A travers la “Charte pour les camps”, nous tenons à réaffirmer l’importance des camps pour les jeunes qui vivent le scoutisme et le guidisme en Belgique et que ceux-ci doivent se dérouler dans le respect de leur environnement, tant humain que naturel.

Cette charte est le fruit d’une réflexion menée par le Ministre des Pouvoirs locaux, les Mouvements de jeunesse francophones et l’Union des Villes et Communes de Wallonie.
En 2011, Guidisme et Scoutisme en Belgique a pris l’initiative de la traduire en néerlandais, ainsi que la compléter d’une annexe présentant le cadre de l’organisation des mouvements de jeunesse néerlandophones.

Pour que, dans dix ans, guides et scouts puissent toujours passer d’inoubliables camps.

Nederlands

Een tof kamp voor iedereen!

Elke zomer zoeken groepen scouts en gidsen het avontuur op. Sommige regio’s zijn trouwens zeer populair waardoor duizenden jongeren er op kamp komen. Dit kampgebeuren verloopt in een sfeer van respect voor elkaar, voor de buurtbewoners en de natuurlijke omgeving. Om een goede verstandhouding en heldere afspraken te bevorderen stelde de Waalse Minister van Binnenlandse Zaken samen met de Franstalige jeugdbewegingen en de Unie van Steden en Gemeenten van Wallonië een charter op.

De Gidsen- en Scoutsbeweging in België nam het initiatief om dit charter te vertalen naar het Nederlands, ook al werd het niet opgesteld voor de Nederlandstalige federaties. Hoewel het juridisch kader over de taalgrens anders is, vormen de voorgestelde gedragshoudingen uit het charter wel een kader waar de Vlaamse lokale groepen mee aan de slag kunnen gaan. Via onderstaande bijlage scharen ze zich achter die principes om zo mee te streven naar een optimaal vertrouwensklimaat tussen gemeentelijke overheden en de jeugdbewegingen.

Ook binnen tien jaar willen we onze kampen in goede verstandhouding laten doorgaan.